Lumi B

Kanali i vetëm zyrtar i Lumi B i cili menaxhohet nga kompania AVD Digital (avddigital.com).
Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë Lumi B, të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi.
Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni tek adresa: info@avddigital.com
© 2017 Lumi B. All Rights Reserved.

KOMMENTARE